Management kontraktów
Home Platforma Management kontraktów

Management kontraktów


Opis modułu

Moduł ten umożliwia zarządzanie pozycjami giełdowymi rachunków bakowych wiodących banków clearingowych. Pozycje giełdowe wprowadzane są do systemu manualnie lub w sposób pełnie zautomatyzowany, importowane są bezpośrednio przez dany bank clearingowy. Dzięki tej funkcji można centralnie zarządzać różnymi kontami handlowymi i wszystkie pozycje giełdowe są zawsze aktualne. Centralne raportowanie przedstawia przejrzyście płynność finansową kont handlowych.

Korzyści & wartość dodatnia

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner