Home Impressum

Impressum


FoodBusiness.Digital GmbH
Prezes Zarządu Prof. dr Holger D. Thiele, Darko Turajlic,
Fraunhoferstr. 13, 24118 Kiel, Nr. VAT DE324569922

Telefon: +49 431 5560 3934
Telefax: +49 431 5560 3934
E-Mail: info@foodbusiness.digital

Wpis do Rejestru Handlowego.
Sąd prowadzony rejestr: Kiel
Nr. rejestru: HRB 20488

Uwagi dotyczące rozporządzenia w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do poinformowania konsumentów o istnieniu europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów, z której można korzystać w celu rozwiązywania sporów bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. Komisja Europejska jest odpowiedzialna za wdrożenie platformy. Europejska platforma internowego rozstrzygania sporów znajduje się pod tym linkiem:
http://ec.europa.eu/odr

Unsere E-Mail lautet:
info@kompitenz.de

. Chcemy zaznaczyć, że nie jesteśmy skłonni uczestniczyć w procedurze roztrzygania sporów w ramach europejskiej platformy. Aby się z nami skontaktować, prosimy o skorzystanie z podanego wyżej adresu e-mail i numeru telefonu.

Zdjęcia

https://www.twenty20.com/photos/c6e2a45b-410a-451b-96b3-48d1493c0645
https://www.twenty20.com/photos/39c5f59c-b722-49e2-b544-c2182bc97b6f
https://www.freepik.com/free-photo/cattle-grazing-meadow_919833.htm#page=1&query=milk%20farm&position=0
https://www.freepik.com/free-photo/morning-fresh-delights-high-view_5101993.htm#page=1&query=milk&position=38
https://elements.envato.com/ru/consulting-by-workplace-L7JBDK4
https://www.freepik.com/free-photo/business-women-signature-document_1155996.htm#page=1&query=education&position=11
https://www.freepik.com/free-photo/business-handshake-two-men-demonstrating-their-agreement-sign-agreement-contract-their-firms-companies-enterprises_1202380.htm#page=1&query=partners&position=20
https://www.freepik.com/free-photo/online-statistics_5402510.htm#page=1&query=statistic&position=25
https://ru.freepik.com/free-photo/young-man-engineer-making-program-analyses_7200233.htm#page=1&query=scientist&position=33
https://ru.freepik.com/free-photo/people-working-in-call-center_4070866.htm#page=1&query=callcenter&position=19
https://www.freepik.com/free-photo/group-diverse-people-having-business-meeting_2894621.htm#query=business%20meeting&position=0
https://www.freepik.com/free-photo/closeup-business-woman-hand-typing-laptop-keyboard-with-m_1010138.htm#page=1&query=contact&position=3
https://www.freepik.com/free-photo/drawn-light-bulb-question-mark-sign-adhesive-note-attached-with-pushpin-white-background_5223667.htm#page=1&query=questions&position=0
https://ru.freepik.com/free-photo/female-scientist-in-white_4103194.htm#page=1&query=african%20descent&position=17
https://www.twenty20.com/photos/90746431-8b10-413a-b243-c4d9d4147ec7
https://www.twenty20.com/photos/16ce793b-c732-4475-ac26-88308a544363
https://www.freepik.com/free-photo/stack-money-coin-with-trading-graph_5508873.htm#page=1&query=stock%20market&position=27
https://www.freepik.com/free-photo/asia-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-conducting-business-presentation-project-colleagues-working-together-plan-success-strategy-enjoy-teamwork-small-modern-night-office_7685821.htm#page=1&query=presentation&position=37

Symbole

https://www.flaticon.com/free-icon/milk-bottle_112431?term=milk&page=1&position=1
https://www.flaticon.com/free-icon/checklist_942191?term=plan&page=1&position=5
https://www.flaticon.com/free-icon/search_2166889?term=price&page=2&position=3
https://www.flaticon.com/free-icon/policy_856132?term=contract%20management&page=1&position=1
https://www.flaticon.com/free-icon/bar_1743002?term=stock&page=1&position=50
https://www.flaticon.com/free-icon/price-tag_134544?term=price&page=1&position=12
https://www.flaticon.com/free-icon/contract_2912760?term=document&page=1&position=41
https://www.flaticon.com/free-icon/faq_651050?term=FAQ&page=1&position=31
https://www.flaticon.com/free-icon/computer_2972406?term=computer&page=1&position=26
https://www.flaticon.com/free-icon/color-palette_2919502?term=design&page=1&position=24
https://www.flaticon.com/free-icon/support_2890392?term=Support&page=1&position=43
https://www.flaticon.com/free-icon/customer-service_950299?term=user%20community&page=1&position=12
https://www.flaticon.com/free-icon/networking_1239608?term=user%20community&page=1&position=22
https://www.flaticon.com/free-icon/milk_2224108
https://www.flaticon.com/free-icon/calculator_1126198
https://www.flaticon.com/free-icon/accounting_2910181?term=calculate&page=1&position=7
https://www.flaticon.com/free-icon/maths_3074033?term=calculate&page=1&position=4
https://thenounproject.com/search/?q=calendar%20gear&i=322584
https://www.flaticon.com/free-icon/email_901183?term=email&page=2&position=52
https://www.flaticon.com/free-icon/smartphone_3108030?term=Education%20online&page=1&position=51
https://www.flaticon.com/free-icon/diploma_948244?term=certificate&page=1&position=16
https://www.flaticon.com/free-icon/server-traffic_3029102
https://www.flaticon.com/free-icon/anti-virus-software_2905928
https://www.flaticon.com/free-icon/cloud-computing_3108369?term=cloud%20server&page=1&position=6
https://www.flaticon.com/free-icon/domain_2329106?term=domain&page=1&position=66
https://www.flaticon.com/free-icon/template_2856179?term=branding&page=1&position=2
https://www.flaticon.com/free-icon/files_3014282?term=file%20storage&page=1&position=52
https://www.flaticon.com/free-icon/server_3043827?term=server%20security&page=1&position=2
https://www.flaticon.com/free-icon/ssl_1707598?term=ssl&page=1&position=9
https://www.flaticon.com/free-icon/authentication_1995650?term=Fingerprint&page=1&position=47
https://www.flaticon.com/free-icon/clipboard_916875
https://www.flaticon.com/free-icon/ssl_811783
https://www.flaticon.com/free-icon/key-lock_2910642
https://www.flaticon.com/free-icon/network_3108371
https://www.flaticon.com/free-icon/contact_1024757
https://www.flaticon.com/free-icon/support_916856
https://www.flaticon.com/free-icon/server_3108477
https://www.flaticon.com/free-icon/satisfaction_1312253
https://www.flaticon.com/free-icon/sharing_1924640
https://www.flaticon.com/free-icon/planning_3029375
https://www.flaticon.com/free-icon/research_3063493
https://www.flaticon.com/free-icon/json-file_136443
https://www.flaticon.com/free-icon/xml_136444
https://www.flaticon.com/free-icon/xml-file_1082044
https://www.flaticon.com/free-icon/spreadsheet_1977340
https://www.flaticon.com/free-icon/csv_2305939
https://www.flaticon.com/free-icon/api_2091625
https://www.flaticon.com/free-icon/rice_2656629
https://www.flaticon.com/free-icon/whatsapp_220378
https://www.flaticon.com/free-icon/email_2165061
https://www.flaticon.com/free-icon/notification_2905514
https://www.flaticon.com/free-icon/smartphone_2885605
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner