Price Calculator
Home Platforma Price Calculator

Price Calculator


Opis modułu

Moduł price calculator w połączeniu z modułem pricing został specjalnie opracowany na potrzeby przemysłu mlecznego. Moduł ten umożliwia producentom mleka/rolnikom symulację przyszłych cen wypłat w porównaniu do hedgingu na giełdzie towarowej. Logika i podstawy obliczeń zestawień kwot mlecznych są zapisane w kalkulatorze, który może być indywidualnie konfigurowany przez każdego producenta mleka (np. dostosowanie wartości tłuszczu i białka, dopłaty itd.).

Korzyści & wartość dodatnia

Zakres zastosowania

Porozumienia dotyczące stałych cen między mleczarniami a producentami

Przykładowy scenariusz

Poniższy przebieg procesu pokazuje jeden z możliwych scenariuszy, które mogą być zrealizowane przez moduł cenowy. Przykład ten demonstruje proces między mleczarnią, a jej producentami mleka/rolnikami.

Mleczarnia określa współczynniki kalkulacyjne dla tłuszczu, białka, dopłat ilościowych itp.

Mleczarnia wprowadza cenę bazową za ubiegły miesiąc

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner