Pricing
Home Platforma Pricing

Pricing


Opis modułu

Moduł pricing umożliwia różnorodną realizację indywidualnych uzgodnień między dwoma partnerami biznesowymi dotyczących ceny. Realizacja ta skupia się na przyjaznym dla użytkownika i nieskomplikowanym procesie oferowania cen i ostatecznego logowania oferowanych poziomów cenowych. W celu realizacji zgodnej z normami prawnymi oprócz dokumentacji działań odwzorowywane są również umowy z Klientem oparte na IT. Dzięki tym technicznym możliwością, można handlować różnymi towarami niezależnie od czasu, miejsca i ilości.

Korzyści & wartość dodatnia

Zakres zastosowania

Porozumienia dotyczące stałych cen między mleczarniami i producentami mleka

Rozliczanie kontraktów terminowych, np. na zboża i nasiona oleiste

Pricing Möglichkeit für die Produktion von Soft-Commodities​

Możliwość ustalania cen w odniesieniu do produkcji towarów miękkich

Przykładowy scenariusz

Poniższy przebieg procesu pokazuje jeden z możliwych scenariuszy, który to może być zrealizowany przez moduł cenowy. Przykład ten demonstruje proces między mleczarnią, a jej producentami mleka/rolnikami.

Molkerei bietet Festpreise an​

Mleczarnia oferuje stałe ceny

Landwirt bietet Mengen für Handelsmonate an​

Rolnik oferuje ilość na określoną ilość miesięcy handlowych

Molkerei bestätigt abgesicherte Mengen​

Mleczarnia potwierdza zabezpieczone ilości

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner